• RHODIUS XT 10 MINI

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОX
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); високо-легиран челик; кален челик; метал; хардоx; кален лим; пластифициран лим.

  50,00 MKD60,00 MKD
 • RHODIUS XTК 8 EXACT

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОX
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); високо-легиран челик; кален челик; метал; кален лим; пластифициран лим; лакиран лим. Со исклучително прецизно, чисто сечење, скоро без отпад, овозможува работење без потреба од доработка на сеченото парче.
  55,00 MKD60,00 MKD
 • RHODIUS XT 38

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОX
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; метал; хардоx; кален лим; пластифициран лим. Идеална за машини со помала мокност.

  60,00 MKD150,00 MKD
 • RHODIUS XT 70

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОX

  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; метал; хардоx; кален лим; пластифициран лим. Идеална за машини со помала моќност.

  46,00 MKD110,00 MKD
 • Брусна плоча за сечење Метал XT 20 RHODIUS

   

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ МЕТАЛ
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим; арматура.

   

  *=Цената е со вклучен ДДВ

  65,00 MKD160,00 MKD
 • RHODIUS XT 77

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ МЕТАЛ
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим; арматура. Идеална за машини со помала мокност.

  45,00 MKD110,00 MKD
 • RHODIUS KSM

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ МЕТАЛ
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим; арматура.

  45,00 MKD100,00 MKD
 • RHODIUS XT 24

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ АЛУМИНИУМ
  Се користи за материјали: обоени метали; бронза; месинг; метал за лагери; Ал-легури. Специјалниот материјал спречува заглавување на дискот во помеки материјали. Идеална за машини со помала мокност.

  65,00 MKD160,00 MKD
 • RHODIUS XT 66

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ КАМЕН
  Се користи за материјали: бетонски производи / кошулица; цигла; вештачки камен; природен камен; мермер; титаниум. Сече плочки со чисти рабови. Добри перформанси во титаниум. Идеална за машини со помала моќност.

  65,00 MKD150,00 MKD
 • 300,00 MKD500,00 MKD
 • RHODIUS ST 34

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ МЕТАЛ
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; хардоx; арматура. Специјално наменета за статични машини.

  300,00 MKD480,00 MKD
 • RHODIUS FT 40

  КАМЕН  ЗА  СЕЧЕЊЕ  КАМЕН – БЕТОН

  Камен за сечење бетон со моторна машина ѕа професионално работење.

  Сеченје бетонирани површини, сечење на камен, сеченје блокови  и други неметални проиѕводи.

  310,00 MKD520,00 MKD
 • RHODIUS RS 38

  ПЛОЧА ЗА БРУСЕЊЕ ИНОX
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; метал; конструктивен челик; гусан метал; хардоx.

  110,00 MKD220,00 MKD
 • RHODIUS RS 2

  ПЛОЧА ЗА БРУСЕЊЕ МЕТАЛ
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; хардоx. Особено соодветна за тврди материјали.

  95,00 MKD160,00 MKD
 • RHODIUS RS 24

  ПЛОЧА ЗА БРУСЕЊЕ АЛУМИНИУМ
  Се користи за материјали: обоени метали; бронза; месинг; метал за лагери; Ал/Мг-легури. Специјалниот материјал спречува заглавување на дискот во помеки материјали.

  120,00 MKD210,00 MKD
 • RHODIUS RS 66

  КАМЕН  ЗА  БРУСЕЊЕ  БЕТОН – КАМЕН

  Се користи за брусење на површии, доработка на остатоци од бетон и други остатоци. Брусење на камен, порамнување на нерамни површини  и  друго…

  90,00 MKD160,00 MKD
 • RHODIUS SIC

  ЛОНЧАСТ БРУС ЗА КАМЕН
  Се користи за материјали: бетонски производи / кошулица; цигла; вештачки камен; природен камен; мермер.

 • RHODIUS LSZ F1

  ЛАМЕЛАСТ БРУС ЗА INOX, МЕТАЛ

  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (INOX); кален / високо-легиран челик; хардоx; алатен челик; метал; алуминиум.

 • RHODIUS LSZ F2

  ЛАМЕЛАСТ БРУС ЗА INOX, МЕТАЛ

  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (INOX); кален / високо-легиран челик; хардоx; алатен челик; метал; алуминиум.

 • Ламеласт брус за обработка на INOX, метал

  ЛАМЕЛАСТ БРУС ЗА INOX, МЕТАЛ

  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (INOX); кален / високо-легиран челик; хардоx; алатен челик; метал; алуминиум. Побрзо и поаргесивно брусење со симнување многу материјал благодарение на екстра долгите ламели со голема површина.

 • RHODIUS VLS

  ЛАМЕЛАСТ БРУС ЗА INOX, МЕТАЛ

  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (INOX); кален / високо-легиран челик; метал; кален лим; обоени метали; лакиран лим.

 • RHODIUS LSZ F VISION

  ЛАМЕЛАСТ БРУС ЗА INOX, МЕТАЛ

  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (INOX); хардоx; кален лим; конструктивен челик; алатен челик; обоени метали; дрво, лак; пластика; ГФК. Благодарение на процепите LSZ F VISION станува транспарентен при работа.

 • 800,00 MKD900,00 MKD
 • RHODIUS KFK

  БРУСНА ЛЕПЕНКА
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; структурен челик; алатен челик; метал.

  Ќерамичкиот гранулат е особено добар кога се работи со кален и високо-легиран челик како и со титаниум.

  60,00 MKD110,00 MKD
 • RHODIUS KFZ

  БРУСНА ЛЕПЕНКА
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; структурен челик; алатен челик; метал.

  25,00 MKD30,00 MKD
 • RHODIUS KFS

  БРУСНА ЛЕПЕНКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; структурен челик; алатен челик; метал.

 • RHODIUS RHST

  Флексибилен држач за брусни лепенки.

 • RHODIUS RH TURBO

  Држач за брусни лепенки со сегменти за намалување на загревањето и за поагресивно симнување материјал.

 • SVS брус за чистење на површини

  БРУС  ЗА  ЧИСТЕЊЕ  НА  ПОВРШИНО
  Се користи за материјали:
  Кален челик, лим, конструктивен челик, алатен челик, обоени материјали, GFK, дрво. Брусевите за чистење се направени од тврд компресиран најлон. Најлонската структура се прилагодува на површината и овозожува темелно чистење. Не го ошетува материјалот.
 • RHODIUS ERBW

  МЕТАЛНА ЧЕТКА ЗА ИНОX
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Обработка на полн материјал и на профили, варови, запчаници, длабнатини, тесни површини.

 • RHODIUS SRBWBM

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Обработка на полн материјал и на профили, варови, сечени рабови, запчаници, длабнатини, тесни површини.

  100,00 MKD200,00 MKD
 • 500,00 MKD900,00 MKD
 • RHODIUS STBWBM

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Ефикасна обработка на големи површини, варови, метални плочи.

 • RHODIUS STBW

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Ефикасна обработка на големи површини, варови, метални плочи.

  260,00 MKD450,00 MKD
 • RHODIUS MTBW

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Ефикасна обработка на големи површини, варови, метални плочи.

  Нерѓосувачки жици обложени со месинг.

  220,00 MKD300,00 MKD
 • RHODIUS SKBZ

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Идеална за работа со рабови или тешко достапни места како и за чистење на површини. Ги комбинира предностите на рамните и лончастите четки.

  400,00 MKD450,00 MKD
 • RHODIUS STBZ

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Ефикасна обработка на големи површини, варови, метални плочи.

  350,00 MKD800,00 MKD
 • RHODIUS SRBZ

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Обработка на полн материјал и на профили, варови, сечени рабови, запчаници, длабнатини, тесни површини.

  550,00 MKD650,00 MKD
 • RHODIUS MRBWST

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Ефикасна обработка на големи површини, варови, метални плочи.

  Нерѓосувачки жици обложени со месинг.

  520,00 MKD800,00 MKD
 • EHBG – Рачна четка за ИНОX

  РАЧНА МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим.

  200,00 MKD280,00 MKD
 • SHBG – Рачна четка за Матал

  РАЧНА МЕТАЛНА ЧЕТКА

  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим.

  100,00 MKD120,00 MKD
 • ZKB – Рачна четка за чистење свеќици

  РАЧНА МЕТАЛНА ЧЕТКА

  Се користи за материјали: обоени метали; пластика; лакиран лим. За чистење на контактните површини кај свеќици.

 • BSBG – Рачна четка за чистење кочници

  РАЧНА МЕТАЛНА ЧЕТКА

  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Оптимизирана, тенка геометрија за чистење на пакни кај кочници. Може да се користи за повеќе намени поради ергономската рачка и силната жица.

 • BSBW – Рачна четка за чистење кочници

  РАЧНА МЕТАЛНА ЧЕТКА

  Се користи за материјали: обоени метали; пластика; лакиран лим. Оптимизирана, тенка геометрија за чистење на пакни кај кочници. Брановидната жица овозможува меко чистење на повеке различни материјали.

 • RHODIUS LD 402 ALL IN ONE

  ДИЈАМАНТСКИ ПИЛИ ЗА КАНАЛИ ВО ЅИДОВИ
  Се користи за материјали: цигла; гас-бетон; бетонски производи; бетон; армиран бетон. ALL IN ONE овозможува брзо и лесно правење канали во ѕидови. Поради тоа што нема потреба од дополнително кршење на каналот, работата се завршува до 50% побрзо.

  6.200,00 MKD8.800,00 MKD
 • RHODIUS LD 403 ALL IN ONE

  ДИЈАМАНТСКИ ПИЛИ ЗА КАНАЛИ ВО ЅИДОВИ
  Се користи за материјали: цигла; гас-бетон; бетонски производи; бетон; армиран бетон. ALL IN ONE овозможува брзо и лесно правење канали во ѕидови. Поради тоа што нема потреба од дополнително кршење на каналот, работата се завршува до 50% побрзо.

  8.200,00 MKD11.000,00 MKD
 • RHODIUS LD 410

  ДИЈАМАНТСКА ПИЛА ЗА ГРАНИТ И АРМИРАН БЕТОН
  Се користи за материјали: тврд природен камен (пр. гранит); армиран бетон; бетон; градежни материјали / цигла. Дури и најтврдиот природен камен, како гранит, со LD410 SPEED се сече чисто и екстремно брзо. Нова технологија на производство со ковање на дијамантот во металот

  2.600,00 MKD13.000,00 MKD
 • RHODIUS LD 200 SPEED

  ДИЈАМАНТСКА ПИЛА ЗА БЕТОН
  Се користи за материјали: бетон; абразивни материјали; градежни материјали / цигла. Кованите дијамантски сегменти на LD200 SPEED овозможуваат високи перформанси и висока брзина на сечење во различни типови на материјал од армиран бетон до абразивни материјали.

  4.400,00 MKD96.000,00 MKD
 • RHODIUS LD 40

  ДИЈАМАНТСКА ПИЛА ЗА БЕТОН
  Се користи за материјали: армиран бетон; бетон; градежни материјали / цигла.

  600,00 MKD3.400,00 MKD
 • 2.200,00 MKD6.200,00 MKD
 • RHODIUS DG 210 ALLCUT

  УНИВЕРЗАЛНА ДИЈАМАНТСКА ПИЛА
  Се користи за материјали: метал / спроводни цевки / арматура; армиран бетон / градежни материјали; цигла / пластика / ГФК

  1.800,00 MKD20.000,00 MKD
 • RHODIUS LD 60

  ДИЈАМАНТСКА ПИЛА ЗА АСФАЛТ
  Се користи за материјали: асфалт. Може да се користи за рачно сечење до Ø 400 мм, и со машина за сечење асфалт (7,5 кW) од Ø 350 мм. Висока безбедност поради специјално обликуваните сегменти

  6.000,00 MKD24.000,00 MKD
 • RHODIUS LD 70

  ДИЈАМАНТСКА ПИЛА ЗА АСФАЛТ

  10.000,00 MKD46.000,00 MKD
 • RHODIUS LD 1

  ДИЈАМАНТСКА ПИЛА ЗА ПЛОЧКИ
  Се користи за материјали: тврдо печени плочки / камени производи; плочки / ќерамика. Екстра тенка дијамантска пила за брзо, чисто сечење без кршење на рабовите.

  1.000,00 MKD2.400,00 MKD
 • 1.400,00 MKD1.600,00 MKD
 • RHODIUS DG 50

  ДИЈАМАНТСКА ПИЛА ЗА CEЧЕЊЕ НА ПЛОЧКИ
  Се користи за материјали: плочки / ќерамика.

  400,00 MKD1.200,00 MKD
 • RHODIUS DG 10

  ДИЈАМАНТСКА ПИЛА ЗА ПЛОЧКИ
  Се користи за материјали: тврдо печени плочки / камени производи; плочки / ќерамика; мермер; пластика; ФРП.
  1.300,00 MKD6.600,00 MKD
 • RHODIUS DG 100 MATRIX

  ДИЈАМАНТСКА ПИЛА ЗА ГРАНИТ
  Се користи за материјали: гранит / тврд природен камен; бетон; градежни материјали / цигла. Систематски распоредени дијаманти за константно сечење и долг работен век. Препорачано за сечење на многу тврди материјали како природен и вештачки камен.

  1.800,00 MKD4.400,00 MKD
 • RHODIUS DG 25

  ДИЈАМАНТСКА ПИЛА ЗА МЕРМЕР
  Се користи за материјали: мермер (плочки) / пластика / ГФК.

  1.200,00 MKD2.800,00 MKD
 • RHODIUS DG 30

  ДИЈАМАНТСКА ПИЛА ЗА ПЛОЧКИ
  Се користи за материјали: тврдо печени плочки / камени производи; плочки / ќерамика. Екстра тенка дијамантска пила за брзо, чисто сечење без кршење на рабовите.

  1.300,00 MKD1.400,00 MKD
 • Круна за дозни RHODIUS CD 10

  ДИЈАМАНТСКА КРУНА
  Се користи за материјали: бетон / цигла.

  2.400,00 MKD2.800,00 MKD