• Камен за острење – сет

    ARKANSAS – 3704
    3704

    Камен за острење со уље. Сет од четири форми за острење и на внатрешната страна на длетата.

    26,94