Кариера

Вработување

Конструкционс Биро А.Ф. има потреба од: КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЗА ПРОДАЖБА

Вашиот профил:
» Техничко или економско образование
» Заинтересираност за техника
» Искуство во комерцијалното работење
» Сигурен и сериозен настап при презентирање на производи
» Флексибилни, ангажирани, одговорни, љубезни, само-мотивирани, задоволство во комуникацијата со коминтенти и во продажбата
» Одлично познавање на Microsoft Office (Word, Excel)
» Возачка дозвола Б категорија

Задачи: 
» Информации и услуга на коминтенти
» Издавање роба на коминтенти
» Советување на коминенти
» Задолженост со робата во продавница и магацин
» Самоодговорно работење во продавница

Доставете ваша професионална биографија со слика, документ за завршено образование и други курсеви и обуки (доколку има) на нашата адреса:

Конструкционс Биро А.Ф. Скопје
Бул. Кузман Ј. Питу Бр. 19, локал 55
МК-1000 Скопје