• БИ-МЕТАЛ Кружна пила

    HSS-E COBALT 8%

    БИ-МЕТАЛ кружната пила е идеална повеќе наменска кружна пила за употреба при електро-инсталација, инсталација на водовод, греење и ладење. Брзо и прецизно дупчење во лимови, обоени метали, пластика, гипс-картон и дрво.

    2,2955,52
  • BI-METAL кружна пила

    4-6 ZpZ HSS-E CO 8%

    BI-METAL кружната пила е идеална повеќенаменска кружна пила за работа со електрика, санитарија и системи за греење и вентилација. За прецизно и брзо правење отвори во лимови, обоени метали, пластика, гипс-картон и дрво.
    1,9648,99