• БИ-МЕТАЛ Кружна пила

  HSS-E COBALT 8%

  БИ-МЕТАЛ кружната пила е идеална повеќе наменска кружна пила за употреба при електро-инсталација, инсталација на водовод, греење и ладење. Брзо и прецизно дупчење во лимови, обоени метали, пластика, гипс-картон и дрво.

  2,2955,52
 • BI-METAL кружна пила

  4-6 ZpZ HSS-E CO 8%

  BI-METAL кружната пила е идеална повеќенаменска кружна пила за работа со електрика, санитарија и системи за греење и вентилација. За прецизно и брзо правење отвори во лимови, обоени метали, пластика, гипс-картон и дрво.
  1,9648,99