• RHODIUS XT 10 MINI

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОX
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); високо-легиран челик; кален челик; метал; хардоx; кален лим; пластифициран лим.

  50,00 MKD60,00 MKD
 • RHODIUS XTК 8 EXACT

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОX
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); високо-легиран челик; кален челик; метал; кален лим; пластифициран лим; лакиран лим. Со исклучително прецизно, чисто сечење, скоро без отпад, овозможува работење без потреба од доработка на сеченото парче.
  55,00 MKD60,00 MKD
 • RHODIUS XT 38

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОX
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; метал; хардоx; кален лим; пластифициран лим. Идеална за машини со помала мокност.

  60,00 MKD150,00 MKD
 • RHODIUS XT 70

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОX

  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; метал; хардоx; кален лим; пластифициран лим. Идеална за машини со помала моќност.

  46,00 MKD110,00 MKD
 • Брусна плоча за сечење Метал XT 20 RHODIUS

   

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ МЕТАЛ
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим; арматура.

   

  *=Цената е со вклучен ДДВ

  65,00 MKD160,00 MKD
 • RHODIUS XT 77

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ МЕТАЛ
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим; арматура. Идеална за машини со помала мокност.

  45,00 MKD110,00 MKD
 • RHODIUS KSM

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ МЕТАЛ
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим; арматура.

  45,00 MKD100,00 MKD
 • RHODIUS XT 24

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ АЛУМИНИУМ
  Се користи за материјали: обоени метали; бронза; месинг; метал за лагери; Ал-легури. Специјалниот материјал спречува заглавување на дискот во помеки материјали. Идеална за машини со помала мокност.

  65,00 MKD160,00 MKD
 • RHODIUS XT 66

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ КАМЕН
  Се користи за материјали: бетонски производи / кошулица; цигла; вештачки камен; природен камен; мермер; титаниум. Сече плочки со чисти рабови. Добри перформанси во титаниум. Идеална за машини со помала моќност.

  65,00 MKD150,00 MKD
 • 300,00 MKD500,00 MKD
 • RHODIUS ST 34

  ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ МЕТАЛ
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; хардоx; арматура. Специјално наменета за статични машини.

  300,00 MKD480,00 MKD
 • RHODIUS FT 40

  КАМЕН  ЗА  СЕЧЕЊЕ  КАМЕН – БЕТОН

  Камен за сечење бетон со моторна машина ѕа професионално работење.

  Сеченје бетонирани површини, сечење на камен, сеченје блокови  и други неметални проиѕводи.

  310,00 MKD520,00 MKD