RHODIUS SIC

ЛОНЧАСТ БРУС ЗА КАМЕН
Се користи за материјали: бетонски производи / кошулица; цигла; вештачки камен; природен камен; мермер.

Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
303257Лончаст камен за брусење Бетон, K 16 - RHODIUS110 / 90 x 55 x 22,23 mm1 / 1 480,00 MKD
spinner
303258Лончаст камен за брусење Бетон, K 24 - RHODIUS110 / 90 x 55 x 22,23 mm1 / 1 480,00 MKD
spinner
303260Лончаст камен за брусење Бетон, K 36 - RHODIUS110 / 90 x 55 x 22,23 mm1 / 1 480,00 MKD
spinner
303261Лончаст камен за брусење Бетон, K 60 - RHODIUS110 / 90 x 55 x 22,23 mm1 / 1 480,00 MKD
spinner
303262Лончаст камен за брусење Бетон, K 120 - RHODIUS110 / 90 x 55 x 22,23 mm1 / 1 480,00 MKD
spinner