• FEIN BOP 6

  ЕЛЕКТРИЧНА БОРМАШИНА ЗА БУШЕЊЕ ВО МЕТАЛ ДО 6 мм

  7 205 52 61 00 0

  Електрична Бормашина со една брзина и одлична стабилност на вртежите за дупчење до 6 мм во метал и ИНОX.
  Бормашината има метален брзостезен футер, метална глава и куќиште за мотор што овозможува долг работен век.
  Има варијабилна контрола на вртежите (мек старт) и лева и десна ротација.
  Ергономската рачка е одлична за подолго работење.

  18.000,00 MKD
 • FEIN BOP 10

  ЕЛЕКТРИЧНА БОРМАШИНА ЗА БУШЕЊЕ ВО МЕТАЛ ДО 10 мм

  7 205 53 61 00 0

  Електрична Бормашина со една брзина и одлична стабилност на вртежите за дупчење до 10 мм во метал и ИНОX.
  Бормашината има метален брзостезен футер, метална глава и куќиште за мотор што овозможува долг работен век.
  Има варијабилна контрола на вртежите (мек старт) и лева и десна ротација.
  Ергономската рачка е одлична за подолго работење.

  19.500,00 MKD
 • FEIN BOP 13-2

  ЕЛЕКТРИЧНА БОРМАШИНА ЗА БУШЕЊЕ ВО МЕТАЛ ДО 13 мм

  7 205 55 61 00 0

  Електрична Бормашина со една брзина и одлична стабилност на вртежите за дупчење до 13 мм во метал и ИНОX.
  Бормашината има метален брзостезен футер, метална глава и куќиште за мотор што овозможува долг работен век.
  Има варијабилна контрола на вртежите (мек старт) и лева и десна ротација.
  Ергономската рачка е одлична за подолго работење.

  24.000,00 MKD
 • FEIN BOS 16-2

  ЕЛЕКТРИЧНА БОРМАШИНА СО ДВЕ БРЗИНИ ЗА БУШЕЊЕ ДО F 16 мм

  7 205 49 60 000

  Моќна Електрична Бормашина со две брзини за подесување за флексибилно користење во Металната Индустрија.

  Бормашина со 1 200 W со највисок квалитет и висока концентричност за прецизно бушење.
  Механички редуктор со две брзини за оптимално прилагодување на вртежи за различните потреби во работењето.
  Куплунг за вртежен момент за спречување на превртување при бушеwе.
  Редуктор со метално куќиште .
  ФЕИН со високи перформанси на моторот.
  Метален – Редуктор.
  Прецизност – Метален футер.
  Леви / десни вртежи.

  33.000,00 MKD
 • FEIN DDSK 672

  ЕЛЕКТРИЧНА БОРМАШИНА СО ЧЕТИРИ БРЗИНИ ЗА БУШЕЊЕ ДО F 32 мм

  7 202 06 00 229

  Машина со четири брзини со екстремно оптеретување при бушење и рајбување.

  Механички редуктор со четири брзини за идеални обртаи за оптималн висок момент.
  МК 3 прифат за повеќе наменско користење на алат со голема прецизност на вртењето за најдобар резулат на изведбата.
  Метален редуктор за највисоко оптеретување долг век на траење.
  Оптимална намена со Магнетно постоље за бушење во различни позиции.

  104.000,00 MKD