Политика на испорака

Политика на испорака

Производите порачани преку www.konstrukcionsbiro.mk се испорачуваат само на територијата на Република Македонија. Рокот за испорака почнува да тече откако ќе се потврди уплатата.

Произодите може да ги добиете:

  • директно да ги подигнете од нашата продавница (магацин). Во овој случај не ви се наплаќаат никакви дополнителни трошоци за транспорт. За резервирани производи ние ќе ве информираме кога може да ги подигнете.
  • Испорака преку нашите логистички партнери. Во овој случај дополнително ќе ви биде наплатен фиксен трошок за испорака. Доколку вредноста на нарачаните производи надминува 3.000 денари (со ДДВ) испораката на производите е бесплатна.

Производите се секогаш проверени пред испорака и безбедно спакувани. Нарачателот при приемот ја проверува пратката.