SHBG – Рачна четка за Матал

РАЧНА МЕТАЛНА ЧЕТКА

Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим.

Шифра: Недостапно Категории: ,
Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
353055Рачна метална четка SHBG - RHODIUS2 реда / 0,35 mm1 / 1 1,63
spinner
353056Рачна метална четка SHBG - RHODIUS3 реда / 0,35 mm1 / 1 1,63
spinner
353057Рачна метална четка SHBG - RHODIUS4 реда / 0,35 mm1 / 1 1,63
spinner
353058Рачна метална четка SHBG - RHODIUS5 реда / 0,35 mm1 / 1 1,96
spinner