• Степенеста бургија 4,0 – 40,5 mm

    Произведена од специјален високо-легиран челик HSS-XE за значително подолг работен век од HSS челик. Обложена со DURA-BLUE за дополнително продолжување на работниот век и за работа без (или со малку) течно ладење. Одлична за дупчење во: нерѓосувачки челик (ИНОX), челик отпорен на киселини, метал, обоени метали и пластика.

    2.200,00 MKD10.000,00 MKD
  • Степенеста бургија 4,0 – 40,0 mm

    Произведена од специјален високо-легиран челик HSS-XE за значително подолг работен век од HSS челик. Одлична за дупчење во: метал, обоени метали и пластика.

    1.500,00 MKD8.200,00 MKD
  • 6.200,00 MKD8.000,00 MKD