• BSBG – Рачна четка за чистење кочници

  РАЧНА МЕТАЛНА ЧЕТКА

  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Оптимизирана, тенка геометрија за чистење на пакни кај кочници. Може да се користи за повеќе намени поради ергономската рачка и силната жица.

 • BSBW – Рачна четка за чистење кочници

  РАЧНА МЕТАЛНА ЧЕТКА

  Се користи за материјали: обоени метали; пластика; лакиран лим. Оптимизирана, тенка геометрија за чистење на пакни кај кочници. Брановидната жица овозможува меко чистење на повеке различни материјали.

 • EHBG – Рачна четка за ИНОX

  РАЧНА МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим.

  200,00 MKD260,00 MKD
 • RHODIUS ERBW

  МЕТАЛНА ЧЕТКА ЗА ИНОX
  Се користи за материјали: нерѓосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Обработка на полн материјал и на профили, варови, запчаници, длабнатини, тесни површини.

  360,00 MKD400,00 MKD
 • RHODIUS MRBWST

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Ефикасна обработка на големи површини, варови, метални плочи.

  Нерѓосувачки жици обложени со месинг.

  520,00 MKD750,00 MKD
 • RHODIUS MTBW

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Ефикасна обработка на големи површини, варови, метални плочи.

  Нерѓосувачки жици обложени со месинг.

  220,00 MKD300,00 MKD
 • RHODIUS SKBZ

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Идеална за работа со рабови или тешко достапни места како и за чистење на површини. Ги комбинира предностите на рамните и лончастите четки.

  360,00 MKD420,00 MKD
 • 100,00 MKD120,00 MKD
 • RHODIUS SRBWBM

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Обработка на полн материјал и на профили, варови, сечени рабови, запчаници, длабнатини, тесни површини.

  100,00 MKD180,00 MKD
 • RHODIUS SRBZ

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Обработка на полн материјал и на профили, варови, сечени рабови, запчаници, длабнатини, тесни површини.

  520,00 MKD600,00 MKD
 • RHODIUS STBW

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Ефикасна обработка на големи површини, варови, метални плочи.

  240,00 MKD420,00 MKD
 • RHODIUS STBWBM

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Ефикасна обработка на големи површини, варови, метални плочи.

  180,00 MKD200,00 MKD
 • 480,00 MKD850,00 MKD
 • RHODIUS STBZ

  МЕТАЛНА ЧЕТКА
  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим. Ефикасна обработка на големи површини, варови, метални плочи.

  340,00 MKD720,00 MKD
 • SHBG – Рачна четка за Матал

  РАЧНА МЕТАЛНА ЧЕТКА

  Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим.

  80,00 MKD120,00 MKD
 • ZKB – Рачна четка за чистење свеќици

  РАЧНА МЕТАЛНА ЧЕТКА

  Се користи за материјали: обоени метали; пластика; лакиран лим. За чистење на контактните површини кај свеќици.