GOLD-LINE 40 FEIN QUICK-IN

Бургија-Круна

Произведено од специјален високо-легиран челик HSS-XE. Екстремна тврдост на врвот на забите (до 68 HRC). Ова гарантира висока отпорност на трошење и долг работен век.

Шифра: Недостапно Категории: , ,
Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
201146U12Бургија Круна, QuickIN 4012,0 mm1 / 1 24,49
spinner
201146U13Бургија Круна, QuickIN 4013,0 mm1 / 1 24,49
spinner
201146U14Бургија Круна, QuickIN 4014,0 mm1 / 1 26,13
spinner
201146U15Бургија Круна, QuickIN 4015,0 mm1 / 1 26,13
spinner
201146U16Бургија Круна, QuickIN 4016,0 mm1 / 1 26,13
spinner
201146U17Бургија Круна, QuickIN 4017,0 mm1 / 1 26,13
spinner
201146U18Бургија Круна, QuickIN 4018,0 mm1 / 1 27,76
spinner
201146U19Бургија Круна, QuickIN 4019,0 mm1 / 1 27,76
spinner
201146U20Бургија Круна, QuickIN 4020,0 mm1 / 1 27,76
spinner
201146U21Бургија Круна, QuickIN 4021,0 mm1 / 1 27,76
spinner
201146U22Бургија Круна, QuickIN 4022,0 mm1 / 1 32,66
spinner
201146U23Бургија Круна, QuickIN 4023,0 mm1 / 1 32,66
spinner
201146U24Бургија Круна, QuickIN 4024,0 mm1 / 1 34,29
spinner
201146U25Бургија Круна, QuickIN 4025,0 mm1 / 1 34,29
spinner
201146U26Бургија Круна, QuickIN 4026,0 mm1 / 1 35,92
spinner
201146U27Бургија Круна, QuickIN 4027,0 mm1 / 1 35,92
spinner
201146U28Бургија Круна, QuickIN 4028,0 mm1 / 1 39,19
spinner
201146U29Бургија Круна, QuickIN 4029,0 mm1 / 1 39,19
spinner
201146U30Бургија Круна, QuickIN 4030,0 mm1 / 1 40,82
spinner
201146U31Бургија Круна, QuickIN 4031,0 mm1 / 1 40,82
spinner
201146U32Бургија Круна, QuickIN 4032,0 mm1 / 1 42,46
spinner
201146U33Бургија Круна, QuickIN 4033,0 mm1 / 1 42,46
spinner
201146U34Бургија Круна, QuickIN 4034,0 mm1 / 1 44,09
spinner
201146U35Бургија Круна, QuickIN 4035,0 mm1 / 1 44,09
spinner
201146U36Бургија Круна, QuickIN 4036,0 mm1 / 1 50,62
spinner
201146U37Бургија Круна, QuickIN 4037,0 mm1 / 1 52,25
spinner
201146U38Бургија Круна, QuickIN 4038,0 mm1 / 1 55,52
spinner
201146U39Бургија Круна, QuickIN 4039,0 mm1 / 1 55,52
spinner
201146U40Бургија Круна, QuickIN 4040,0 mm1 / 1 62,05
spinner
201146U41Бургија Круна, QuickIN 4041,0 mm1 / 1 62,05
spinner
201146U42Бургија Круна, QuickIN 4042,0 mm1 / 1 66,95
spinner
201146U43Бургија Круна, QuickIN 4043,0 mm1 / 1 66,95
spinner
201146U44Бургија Круна, QuickIN 4044,0 mm1 / 1 73,48
spinner
201146U45Бургија Круна, QuickIN 4045,0 mm1 / 1 73,48
spinner
201146U46Бургија Круна, QuickIN 4046,0 mm1 / 1 78,38
spinner
201146U47Бургија Круна, QuickIN 4047,0 mm1 / 1 78,38
spinner
201146U48Бургија Круна, QuickIN 4048,0 mm1 / 1 84,91
spinner
201146U49Бургија Круна, QuickIN 4049,0 mm1 / 1 84,91
spinner
201146U50Бургија Круна, QuickIN 4050,0 mm1 / 1 88,18
spinner
201146U51Бургија Круна, QuickIN 4051,0 mm1 / 1 88,18
spinner
201146U52Бургија Круна, QuickIN 4052,0 mm1 / 1 96,34
spinner
201146U53Бургија Круна, QuickIN 4053,0 mm1 / 1 97,97
spinner
201146U54Бургија Круна, QuickIN 4054,0 mm1 / 1 101,24
spinner
201146U55Бургија Круна, QuickIN 4055,0 mm1 / 1 104,51
spinner
201146U56Бургија Круна, QuickIN 4056,0 mm1 / 1 107,77
spinner
201146U57Бургија Круна, QuickIN 4057,0 mm1 / 1 111,04
spinner
201146U58Бургија Круна, QuickIN 4058,0 mm1 / 1 114,30
spinner
201146U59Бургија Круна, QuickIN 4059,0 mm1 / 1 117,57
spinner
201146U60Бургија Круна, QuickIN 4060,0 mm1 / 1 120,83
spinner
201335Бургија Круна, QuickIN 4014,0 mm, 16,0 mm, 18,0 mm, 20,0 mm, 22,0 mm, 26,0 mmСет 204,11
spinner