БИ-МЕТАЛ Кружна пила

HSS-E COBALT 8%

БИ-МЕТАЛ кружната пила е идеална повеќе наменска кружна пила за употреба при електро-инсталација, инсталација на водовод, греење и ладење. Брзо и прецизно дупчење во лимови, обоени метали, пластика, гипс-картон и дрво.

Шифра: Недостапно Категории: , ,
Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
201500014Bi - Metall Кружна пила14,0 mm1 / 1 4,90
spinner
201500016Bi - Metall Кружна пила16,0 mm1 / 1 4,90
spinner
201500017Bi - Metall Кружна пила17,0 mm1 / 1 5,72
spinner
201500019Bi - Metall Кружна пила19,0 mm1 / 1 5,72
spinner
201500020Bi - Metall Кружна пила20,0 mm1 / 1 6,53
spinner
201500022Bi - Metall Кружна пила22,0 mm1 / 1 6,53
spinner
201500024Bi - Metall Кружна пила24,0 mm1 / 1 6,53
spinner
201500025Bi - Metall Кружна пила25,0 mm1 / 1 6,53
spinner
201500027Bi - Metall Кружна пила27,0 mm1 / 1 7,35
spinner
201500029Bi - Metall Кружна пила29,0 mm1 / 1 7,35
spinner
201500030Bi - Metall Кружна пила30,0 mm1 / 1 8,16
spinner
201500032Bi - Metall Кружна пила32,0 mm1 / 1 8,16
spinner
201500035Bi - Metall Кружна пила35,0 mm1 / 1 8,98
spinner
201500037Bi - Metall Кружна пила37,0 mm1 / 1 8,98
spinner
201500038Bi - Metall Кружна пила38,0 mm1 / 1 9,80
spinner
201500040Bi - Metall Кружна пила40,0 mm1 / 1 9,80
spinner
201500041Bi - Metall Кружна пила41,0 mm1 / 1 9,80
spinner
201500043Bi - Metall Кружна пила43,0 mm1 / 1 10,61
spinner
201500044Bi - Metall Кружна пила44,0 mm1 / 1 10,61
spinner
201500046Bi - Metall Кружна пила46,0 mm1 / 1 11,43
spinner
201500048Bi - Metall Кружна пила48,0 mm1 / 1 11,43
spinner
201500051Bi - Metall Кружна пила51,0 mm1 / 1 11,43
spinner
201500052Bi - Metall Кружна пила52,0 mm1 / 1 12,25
spinner
201500054Bi - Metall Кружна пила54,0 mm1 / 1 12,25
spinner
201500057Bi - Metall Кружна пила57,0 mm1 / 1 13,06
spinner
201500059Bi - Metall Кружна пила59,0 mm1 / 1 13,06
spinner
201500060Bi - Metall Кружна пила60,0 mm1 / 1 13,88
spinner
201500064Bi - Metall Кружна пила64,0 mm1 / 1 13,88
spinner
201500065Bi - Metall Кружна пила65,0 mm1 / 1 14,70
spinner
201500067Bi - Metall Кружна пила67,0 mm1 / 1 14,70
spinner
201500068Bi - Metall Кружна пила68,0 mm1 / 1 15,51
spinner
201500070Bi - Metall Кружна пила70,0 mm1 / 1 15,51
spinner
201500076Bi - Metall Кружна пила76,0 mm1 / 1 17,96
spinner
201500102Bi - Metall Кружна пила102,0 mm1 / 1 22,86
spinner
201500105Bi - Metall Кружна пила105,0 mm1 / 1 22,86
spinner
201500121Bi - Metall Кружна пила121,0 mm1 / 1 26,13
spinner
201500152Bi - Metall Кружна пила152,0 mm1 / 1 34,29
spinner
201500168Bi - Metall Кружна пила168,0 mm1 / 1 42,46
spinner
201500210Bi - Metall Кружна пила210,0 mm1 / 1 55,52
spinner
201507DKДржач за Кружна пила14 - 30 mm1 / 1 6,53
spinner
201503Држач за Кружна пила32 - 152 mm1 / 1 13,06
spinner
201521Држач за Кружна пила32 - 210 mm1 / 1 13,06
spinner
201511Држач за Кружна пила32 - 210 mm1 / 1 13,06
spinner
201505Бургија за Центриранје6,34 x 80 mm1 / 1 2,29
spinner
201522Продолжеток ѕа држач300 mm1 / 1 8,16
spinner