RHODIUS VW

СКОЧБРАЈТ РОЛНА ЗА ПОЛИРАЊЕ НА ИНОX, МЕТАЛ
Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; хардоx; кален лим.

Шифра: Недостапно Категорија:
Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
305357Скочбрајт ваљјак, Coarse100 x 100 / 19 mm1 / 1 1.400,00 MKD
spinner
305358Скочбрајт ваљјак, Medium100 x 100 / 19 mm1 / 1 1.400,00 MKD
spinner
305359Скочбрајт ваљјак, Fine100 x 100 / 19 mm1 / 1 1.400,00 MKD
spinner
305360Скочбрајт ваљјак, Very Fine100 x 100 / 19 mm1 / 1 1.400,00 MKD
spinner
305361Скочбрајт ваљјак, Ultra Fine100 x 100 / 19 mm1 / 1 1.400,00 MKD
spinner