RHODIUS VSK

КОМБИНИРАНО ТРКАЛО ЗА ПОЛИРАЊЕ НА ИНОX, МЕТАЛ
Се користи за материјали: нергосувачки челик (ИНОX); кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; кален лим; обоени метали. Комбинација од брусна хартија и скочбрајт.

Шифра: Недостапно Категорија:
Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
305317Скочбрајт комбинирано тркало, K 6040 x 30 / 6 mm10 / 1 4,57
spinner
305318Скочбрајт комбинирано тркало, K 8040 x 30 / 6 mm10 / 1 4,57
spinner
305319Скочбрајт комбинирано тркало, K 15040 x 30 / 6 mm10 / 1 4,57
spinner
305320Скочбрајт комбинирано тркало, K 24040 x 30 / 6 mm10 / 1 4,57
spinner
305325Скочбрајт комбинирано тркало, K 6060 x 40 / 6 mm10 / 1 6,21
spinner
305326Скочбрајт комбинирано тркало, K 8060 x 40 / 6 mm10 / 1 6,21
spinner
305327Скочбрајт комбинирано тркало, K 15060 x 40 / 6 mm10 / 1 6,21
spinner
305328Скочбрајт комбинирано тркало, K 24060 x 40 / 6 mm10 / 1 6,21
spinner
305333Скочбрајт комбинирано тркало, K 6080 x 50 / 6 mm10 / 1 8,82
spinner
305334Скочбрајт комбинирано тркало, K 8080 x 50 / 6 mm10 / 1 8,82
spinner
305335Скочбрајт комбинирано тркало, K 15080 x 50 / 6 mm10 / 1 8,82
spinner
305336Скочбрајт комбинирано тркало, K 24080 x 50 / 6 mm10 / 1 8,82
spinner