RHODIUS SLR

ЛАМЕЛАСТО ТРКАЛО ЗА МЕТАЛ
Се користи за материјали: кален / високо-легиран челик; конструктивен челик; алатен челик; метал; хардоx; кален лим. Абразивот е направен од алуминиум оксид.

Шифра: Недостапно Категорија:
Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
305182Ламеласт брус SLR K 40 - RHODIUS115 x 20 / M 141 / 1 19,59
spinner
305183Ламеласт брус SLR K 60 - RHODIUS115 x 20 / M 141 / 1 19,59
spinner
305184Ламеласт брус SLR K 80 - RHODIUS115 x 20 / M 141 / 1 21,23
spinner
305185Ламеласт брус SLR K 120 - RHODIUS115 x 20 / M 141 / 1 21,23
spinner
305186Ламеласт брус SLR K 180 - RHODIUS115 x 20 / M 141 / 1 22,86
spinner
305187Ламеласт брус SLR K 240 - RHODIUS115 x 20 / M 141 / 1 24,49
spinner
305188Ламеласт брус SLR K 320 - RHODIUS115 x 20 / M 141 / 1 24,49
spinner