RHODIUS KSN V

Високо отпорна клет лепенка за симнување боја, лак и китирани површини.

Гранулација 80 – 1000

TOP LINE – Квалитет

Шифра: Недостапно Категорија:
Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
333058Брусна лепенка KSN V, K 80 - RHODIUS150 mm50 / 1 0,46
spinner
333062Брусна лепенка KSN V, K 180 - RHODIUS150 mm50 / 1 0,46
spinner
333064Брусна лепенка KSN V, K 320 - RHODIUS150 mm50 / 1 0,46
spinner
333065Брусна лепенка KSN V, K 400 - RHODIUS150 mm50 / 1 0,46
spinner
333068Брусна лепенка KSN V, K 800 - RHODIUS150 mm50 / 1 0,46
spinner