Бургија за стакло, Карбидна

Специјална бургија за стакло, порцелан, плочки, ќерамика и друго. Препорачано е да се користи со ниски вртежи и со ладење со вода или петролеум

Шифра: Недостапно Категории: ,
Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
27000700300Бургија за Стакло со 2 HM сечива3,0 x 58 mm1 / 1 220,00 MKD
spinner
27000700400Бургија за Стакло со 2 HM сечива4,0 x 58 mm1 / 1 240,00 MKD
spinner
27000700500Бургија за Стакло со 2 HM сечива5,0 x 58 mm1 / 1 250,00 MKD
spinner
27000700600Бургија за Стакло со 2 HM сечива6,0 x 58 mm1 / 1 260,00 MKD
spinner
27000700800Бургија за Стакло со 2 HM сечива8,0 x 78 mm1 / 1 350,00 MKD
spinner
27000701000Бургија за Стакло со 2 HM сечива10,0 x 98 mm1 / 1 400,00 MKD
spinner
27000701200Бургија за Стакло со 2 HM сечива12,0 x 98 mm1 / 1 500,00 MKD
spinner