HARD-LINE 40 FEIN QUICK-IN

Бургија-Круна

Наменета за дупчење во метал со тврдост до 40 HRC, сите типови на нерѓосувачки челици (ИНОX), најтврдите легури (Хардоx/Инцонелл/ Титан), сите обоени метали како алуминиум, бакар, бронза.

Шифра: Недостапно Категории: , ,
Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
20114712HM - Бургија Круна, QuickIN 4012,0 mm1 / 1 45,72
spinner
20114713HM - Бургија Круна, QuickIN 4013,0 mm1 / 1 45,72
spinner
20114714HM - Бургија Круна, QuickIN 4014,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114715HM - Бургија Круна, QuickIN 4015,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114716HM - Бургија Круна, QuickIN 4016,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114717HM - Бургија Круна, QuickIN 4017,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114718HM - Бургија Круна, QuickIN 4018,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114719HM - Бургија Круна, QuickIN 4019,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114720HM - Бургија Круна, QuickIN 4020,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114721HM - Бургија Круна, QuickIN 4021,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114722HM - Бургија Круна, QuickIN 4022,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114723HM - Бургија Круна, QuickIN 4023,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114724HM - Бургија Круна, QuickIN 4024,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114725HM - Бургија Круна, QuickIN 4025,0 mm1 / 1 47,35
spinner
20114726HM - Бургија Круна, QuickIN 4026,0 mm1 / 1 52,25
spinner
20114727HM - Бургија Круна, QuickIN 4027,0 mm1 / 1 52,25
spinner
20114728HM - Бургија Круна, QuickIN 4028,0 mm1 / 1 52,25
spinner
20114729HM - Бургија Круна, QuickIN 4029,0 mm1 / 1 52,25
spinner
20114730HM - Бургија Круна, QuickIN 4030,0 mm1 / 1 52,25
spinner
20114731HM - Бургија Круна, QuickIN 4031,0 mm1 / 1 60,42
spinner
20114732HM - Бургија Круна, QuickIN 4032,0 mm1 / 1 60,42
spinner
20114733HM - Бургија Круна, QuickIN 4033,0 mm1 / 1 60,42
spinner
20114734HM - Бургија Круна, QuickIN 4034,0 mm1 / 1 60,42
spinner
20114735HM - Бургија Круна, QuickIN 4035,0 mm1 / 1 60,42
spinner
20114736HM - Бургија Круна, QuickIN 4036,0 mm1 / 1 68,58
spinner
20114737HM - Бургија Круна, QuickIN 4037,0 mm1 / 1 68,58
spinner
20114738HM - Бургија Круна, QuickIN 4038,0 mm1 / 1 68,58
spinner
20114739HM - Бургија Круна, QuickIN 4039,0 mm1 / 1 68,58
spinner
20114740HM - Бургија Круна, QuickIN 4040,0 mm1 / 1 68,58
spinner
20114741HM - Бургија Круна, QuickIN 4041,0 mm1 / 1 81,65
spinner
20114742HM - Бургија Круна, QuickIN 4042,0 mm1 / 1 81,65
spinner
20114743HM - Бургија Круна, QuickIN 4043,0 mm1 / 1 81,65
spinner
20114744HM - Бургија Круна, QuickIN 4044,0 mm1 / 1 81,65
spinner
20114745HM - Бургија Круна, QuickIN 4045,0 mm1 / 1 81,65
spinner
20114746HM - Бургија Круна, QuickIN 4046,0 mm1 / 1 86,54
spinner
20114747HM - Бургија Круна, QuickIN 4047,0 mm1 / 1 86,54
spinner
20114748HM - Бургија Круна, QuickIN 4048,0 mm1 / 1 86,54
spinner
20114749HM - Бургија Круна, QuickIN 4049,0 mm1 / 1 86,54
spinner
20114750HM - Бургија Круна, QuickIN 4050,0 mm1 / 1 86,54
spinner
20114751HM - Бургија Круна, QuickIN 4051,0 mm1 / 1 97,97
spinner
20114752HM - Бургија Круна, QuickIN 4052,0 mm1 / 1 102,87
spinner
20114753HM - Бургија Круна, QuickIN 4053,0 mm1 / 1 102,87
spinner
20114754HM - Бургија Круна, QuickIN 4054,0 mm1 / 1 106,14
spinner
20114755HM - Бургија Круна, QuickIN 4055,0 mm1 / 1 107,77
spinner
20114756HM - Бургија Круна, QuickIN 4056,0 mm1 / 1 111,04
spinner
20114757HM - Бургија Круна, QuickIN 4057,0 mm1 / 1 114,30
spinner
20114758HM - Бургија Круна, QuickIN 4058,0 mm1 / 1 117,57
spinner
20114759HM - Бургија Круна, QuickIN 4059,0 mm1 / 1 119,20
spinner
20114760HM - Бургија Круна, QuickIN 4060,0 mm1 / 1 120,83
spinner
20114761HM - Бургија Круна, QuickIN 4061,0 mm1 / 1 124,10
spinner
20114762HM - Бургија Круна, QuickIN 4062,0 mm1 / 1 127,37
spinner
20114763HM - Бургија Круна, QuickIN 4063,0 mm1 / 1 133,90
spinner
20114764HM - Бургија Круна, QuickIN 4064,0 mm1 / 1 137,16
spinner
20114765HM - Бургија Круна, QuickIN 4065,0 mm1 / 1 140,43
spinner