Глодало за чепови

DIN 7489
Шифра: Недостапно Категории: ,
Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
36500500800Глодало за дрвени Чепови8,0 x 140 / 11 mm1 / 1 29,39
spinner
36500501000Глодало за дрвени Чепови10,0 x 140 / 11 mm1 / 1 31,03
spinner
36500501200Глодало за дрвени Чепови12,0 x 140 / 13 mm1 / 1 32,66
spinner
36500501500Глодало за дрвени Чепови15,0 x 140 / 13 mm1 / 1 39,19
spinner
36500501600Глодало за дрвени Чепови16,0 x 140 / 13 mm1 / 1 42,46
spinner
36500502000Глодало за дрвени Чепови20,0 x 140 / 13 mm1 / 1 48,99
spinner
36500502200Глодало за дрвени Чепови22,0 x 140 / 13 mm1 / 1 52,25
spinner
36500502500Глодало за дрвени Чепови25,0 x 140 / 13 mm1 / 1 55,52
spinner
36500502600Глодало за дрвени Чепови26,0 x 140 / 13 mm1 / 1 58,78
spinner
36500503000Глодало за дрвени Чепови30,0 x 140 / 13 mm1 / 1 62,05
spinner
36500503500Глодало за дрвени Чепови35,0 x 160 / 16 mm1 / 1 68,58
spinner
36500504000Глодало за дрвени Чепови40,0 x 160 / 16 mm1 / 1 88,18
spinner