Бургија за бетон SDS плус 4-X со 4-тири ножеви

Шифра: Недостапно Категории: ,
Артикал Назив - Тип Димензија Пакување Цена/пар.Количина
26150510026Бургија за Бетон SDS plus 4 - X10,0 x 260 mm1 / 1 600,00 MKD
spinner
26150510045Бургија за Бетон SDS plus 4 - X10,0 x 450 mm1 / 1 1.250,00 MKD
spinner
26150512026Бургија за Бетон SDS plus 4 - X12,0 x 260 mm1 / 1 700,00 MKD
spinner
26150512045Бургија за Бетон SDS plus 4 - X12,0 x 450 mm1 / 1 1.400,00 MKD
spinner
26150514026Бургија за Бетон SDS plus 4 - X14,0 x 260 mm1 / 1 1.100,00 MKD
spinner
26150514045Бургија за Бетон SDS plus 4 - X14,0 x 450 mm1 / 1 1.450,00 MKD
spinner
26150516025Бургија за Бетон SDS plus 4 - X16,0 x 260 mm1 / 1 1.400,00 MKD
spinner
26150516045Бургија за Бетон SDS plus 4 - X16,0 x 450 mm1 / 1 1.800,00 MKD
spinner
26150518025Бургија за Бетон SDS plus 4 - X18,0 x 250 mm1 / 1 1.500,00 MKD
spinner
26150518045Бургија за Бетон SDS plus 4 - X18,0 x 450 mm1 / 1 1.700,00 MKD
spinner