Систем за нивелирање плочки

Старт сет

7550

За лесно нивелирање на подни и ѕидни плочки при лепење. Практично пакување во кофа.
Пакувањето содржи: клеста за нивелирање, 100 затегачи и 100 стеги.

Категорија:

3.200,00 MKD