Технички карактеристики:
Моќност 2.500 W
Вртежи 6.600 1/min
Тежина според ЕРТА 6,3 kg
Кабел 4 m
Макс. Ø на алат 230 mm

WSG 25-230 – FEIN АГОЛНА БРУСАЛИЦА

7 221 27 00 23 0

ПРОФЕСИОНАЛНА АГОЛНА БРУСАЛКА Ø 230 мм, 2500 W

Најмо}ната FEIN аголна брусалица за екстремно сечење и брусење на сите работни места.
– Со 2.500 W FEIN мотор со високи перформанси, најмоќната FEIN аголна брусалица за највисокиот степен на брусење и сечење во целиот работен опсек до 150% оптеретување.
– Рамен редуктор овозможува пристап во не пристапни места за работа.
– Меко стартување за сигурно ракување од почеток.
– Задната рачка може да се врти во 4 позиции.
– Лагерите се заштитени од прашина.
– Гелиени електронски компоненти.
– Само исклучиви четкици.
– Заштита на рестарт.

24.000,00 MKD